Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Lindedagen flyttad till 26 augusti  kl 16,00 till 20,00

I år är det åter dags att vara med på Lindedagen och visa upp oss.

Vi hoppas på bra väder och mycket folk.