Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna i Kumla

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kumla.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Här kan du låna släpkärra gratis och till medlemspris!
Som låntagare är du skyldig att:

- kolla av att kärran är hel, ren och fungerande innan bruk. Ev. brister påtalas och noteras * Not 1
- följa Transportstyrelsens gällande trafikregler och lastvikter.
- se till att släpkärran är städad och ren vid återlämnande, annars debiteras sanerings och tvättkostnader.

LÅS: Kärran skall ALLTID vara låst med medföljande lås,då den är avkopplad från dragkroken, och inte är under uppsikt 
SÄKERHETSVAJER: Skall vara påkopplad på dragkroken under färd. 
SLADD: Medföljande sladd är 13 pol (som sitter i kärran) till 7 pol (i bilen),Till nyare bilar med 13 pol, kan du låna en adapter. Bortkommen sladd, adapter, lås eller nyckel debiteras med 500 kr.

Not 1:(Annars övergår ansvaret för på dig som låntagare, vid större skador i Sverige är självrisken 1500 kr. Annat fall debiteras faktiska kostnader för uppkommen skada/or … om kostnaderna understiger 1500 kr, alternativ vid högre självrisker t.ex. trafikbrott, stöld av olåst kärra.)

Obligatoriskt: Giltigt medlemskort och körkort

Här kan du låna våra släpkärror:

FLÜGGER FÄRG 
Marsvägen 1 KUMLA 
019 – 57 86 46 
Två enklare obromsade grindkärror utan kapell och täckning lämpligt för att lasta ris och trädgårdsavfall, grovsopor, möbler, större kartonger m.m. 

Som medlem kan du hyra kärran 3 tim/dygn kostnadsfritt(vid försenat återlämnade tas 50 kr ut för varje påbörjad timma.)
Mer än 3 timmar och max 3 dygn
100 kr/dygn (mån-fre från kl 07:00)
200 kr/helg (lör 13:00 – mån 07:00)
Betalsätt: Kontant betalning vid hämtning 

BYGGVARUFÖRMEDLINGEN 
Fordonsgatan 3 Kumla , Norra Mos
019 – 56 91 44 
Bromsad kärra med kåpa. OBS! Ej tillåtet att köra nedanstående med denna kärra:
- Trädgårdsprodukter/Trädgårdsavfall
- Mark/växtprodukter (t.ex. sand, kross, jord, sten, gräs och hö)
- Byggavfall, Grovsopor eller annat opaketerat avfall.
- Produkter med läckage risk, eller starkare lukt

Ovanstående hänvisar vi till våra grindkärror hos Flügger Färg

KOSTNAD:
Som medlem kan du hyra kärran 3 tim fritt/dygn med följande två bokningsintervaller 9:00-12:00 eller 13:00-16:00 måndag-fredag (vid försenat återlämnade tas 50 kr ut för varje påbörjad timma.)
Mer än 3 timma och max 3 dygn
100 kr/över kväll (mån-tors16:30 till 09:00) 
150 kr/dygn (mån-tors kl 09:00)
250 kr/weekend (fre 16:30 – mån 09:00)
Betalsätt: Kortbetalning vid hämtning