För de intresserade genomfördes mötet "Digitalt utan fysisk kontakt" som en enkel JA/NEJ enkät med dagordningen som underlag på dator eller mobil/smartphone/surfplatta.

Underlag för röstningen och övrigt material i siidopanelen.
Röstningsunderlag från dagordning.
Allmän information om genomförande
Förslag styrelsemedlemmar

Två medlemmar förutom styrelsen genomförde röstningen.  Detta gör det möjligt att godkänna resultatet som jurididlt bidande och vi behöver således inte utlysa något möte "med fysisk närvaro".