Översiktsplan Karlstads Kommun 2050

Inbjudan från kommunen att delta i samråd inför ny översiktsplan för kommunen inför nytt mål om 130 000 personer 2050

Samrådshandlingar från kommunen

Handlingarna finns här att ta del av från kommunens hemsida.  Dokumentet för Översiktsplan är 245 sidor och är smidigare att bläddra i på nätet än att ladda ner.

En allmän synpunkt som kom fram när projektet presenterades är att på framsidan finns inte bild/bider från någon av våra kransområden.