Aktualiteter

Klicka på blå text för dokument

45% av våra medlemmar missar vår och Riksförbundets aktuella information från medlemsblad och t ex nya rabatter då utskick endast går till de som uppgivit e-postadress.  I år har det blivit möjligt att skicka påminnelsr till mobil/smartphone.

Nyhetsbrev: 2019-02-05,   2019-03-30, 2020-01-20, 2020-03-15,

Om aktiviteter  : Årsmötet2029/2020 är genomfört.

Sammandrag från Möten:  2018-12-04 2019-02-05, 2019-03-26, Fattas några sammandrag

Aktuella länkar:  FLÜGGER FÄRG Erbudande 6 - 8 maj,