25 maj 2018 infördes Ny allmän Dataskyddsförordning – GPDR i EU/Sverige. 
För vår del innebär det att vi endast kommer att skicka digital information till medlemmar som tillåtit oss att använda e-postadresser respektive eget medlemskap i Facebook. 
För närvarande har vi 2434 medlemmar varav 1363 som uppgivit e-postadress och därvid samtyckt till att vi använder den. Detta innebär 56% täckning för digital information vilket är nästan gratis för föreningen.
”Footnet” kostar ca 10 kr/meddelande. 
Tyvärr är ca 75 adresser felaktiga (inte tillgängliga) men 56% täckning är trots allt en mycket hög siffra.
I fortsättningen kommer således vår medlemsinfo att skickas med e-post och på FB kompletterat med noteringar på hemsidan villaagarna.se/karlstad.
Medlemmar som vill lägga till/ändra egna uppgifter i vårt medlemsregister ”loggar in” på hemsidan med sitt medlemsnummer – går till "Min Sida" och redigerar innehållet.