Klubba
Klubba

Vi genomför vårt årsmöte där vi behandlar verksamheten för 2019 och  2020
som poströstning 22 mars 2021.


Du  som önskar delta anmäler dig per e-post till sm4ctt4@gmail.com eller per telefon 070-779 55 56 senast 1 mars och får dig tillsänt årsmöteshandlingar, röstsedlar och vidare instruktioner.