Villaägarna i Avesta

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Avesta. För att teckna medlemskap klicka på knappen ”Bli medlem” som ligger högst upp till höger här på sidan.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Rolf Kumlin
rolf@krylboisolering.se
070-480 20 90

Kassör

Rolf Kumlin
rolf@krylboisolering.se
070-480 20 90

Ledamöter

Inger Thörnqvist
imath48@hotmail.com
070 347 22 10

Anders Magnusson
e.andmag@hotmail.se
076-394 16 09

Riita Nilsson

Elisabeth Palmkvist

Thomas Blomqvist

Hansi Kraus

Valberedning

Kristina Arnesson

Revisor

Lars Perers

Medlemskontakt

Att ha ett bra system för kontakten med medlemmarna är oerhört viktigt för en förenings styrelse.
I vårt datoriserade samhälle har brevutskick alltmer ersatts av
e-postmeddelanden och sms.

Genom vårt medlemsregister har styrelsen fått möjlighet att skicka e-post till medlemmarna. Vi kommer även att kunna skicka kortare sms- meddelanden till medlemmarnas mobiler.

Det ger oss i styrelsen möjlighet att ge medlemmarna en snabbare och framför allt billigare information, än med vanliga brev.

Men detta förutsätter att medlemsregistret är uppdaterat.

Styrelsen har erfarit att det i föreningen finns åtsilliga e-postadresser som inte är aktuella.

Om du vet med dig att du på senare år skaffat en ny e-postadress eller ett nytt mobilnummer – var snäll och meddela oss detta.

Då är du säker på att få den information som skickas ut.

 

 


Kort om oss

Vi bildades den 17 november 1999. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och skall verka i Avesta kommun samt vara politiskt helt oberoende.

I första hand är föreningen verksam för att bevaka medlemmarnas intresse, stötta enskilda/grupper, i frågor som är av bl.a. teknisk, juridisk eller ekonomisk natur.

Styrelsen arbetar också för att medlemmarna skall erbjudas så många och bra tjänster/varor till så förmånliga priser som möjligt. Föreningen skall även verka för att öka antalet medlemmar.

 

Grannsamverkan

Föreningen har för närvarande inget grannsamverkans projekt igång.Vi tror att bästa sättet är att kommunens olika villaområden själva tar upp frågan med villaområdets innevånare.