Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Vega-Tunby-Iggeby Villaförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vega-Tunby, Västerås.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

I Vega-Tunby-Iggeby villaförening jobbar vi med frågor som framförallt rör vår närmiljö. Vi arbetar med planärenden och trafikfrågor men även grannsamverkan och tomträttsinstitutet. Dessutom jobbar vi för att utveckla grönområden och lekytor.