Vega-Tunby-Iggeby Villaförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vega-Tunby, Västerås.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

I Vega-Tunby-Iggeby villaförening jobbar vi med frågor som framförallt rör vår närmiljö. Vi arbetar med planärenden och trafikfrågor men även grannsamverkan och tomträttsinstitutet. Dessutom jobbar vi för att utveckla grönområden och lekytor.