Västeråskretsen

Västerås Villaägares Centralorganisation, VVCO, samlar de villaägarföreningar i Västerås Kommun som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Kretsen bevakar tillsammans med lokalföreningarna i Västerås de lokala frågorna, såsom planläggning, lekplatser, busstrafik etc. Kretsen har sitt årsmöte före maj månads utgång.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.