Årsmöte 15:e september

Föreningens årsmöte för 2019 och 2020 hölls den 15 september med ett 30-tal deltagare

Årsmötet laddes av Pauli Matikka. Verksamhetsberättelse och den ekonomiska ställningen för de två åren föredrogs. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

Till ordförande valdes Tomas Törnros på 1 år.

Övriga styrelseledamöter, som samtliga omvaldes, är Lilian Kärling och Gunnar Dahlström (på 2 år) samt Dany Daoud och Sören Perder (på 1 år).

Avgående ordförande Hans Wixner avtackades.