Rapport från årsmötet för 2021

Årsmötet för 2021 hölls 20 april i Mellringekyrkans lokal.

Till mötesordförande valdes Åke Ericsson och han ledde årsmötet förtjänstfullt, som vanligt.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Till ordförande för 2022 omvaldes Tomas Törnros. Omvalda på två år blev Sören Perder och Dany Daoud. Övriga i styrelsen, med ett år kvar på sina mandat, är Lilian Kärling och Gunnar Dahlström.

Efter årsmötet var det fika, som Ekohallen bjöd på.

Den nye ICA-handlaren på Ekohallen, Johan Lundberg, presenterade sig och berättade om sig själv och vilka planer han har för butiken. Han berättade även att samarbetet mellan Ekohallen, ICA Parken och ICA City nu upphör eftersom det nu är tre olika ägare till de butikerna.

Mötet avslutades med utlottning av blommor och filmer.