Region Mitt

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Mitt ingår Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Kontakt

Besök- och Postadress:
Lövstagatan 7
703 56  ÖREBRO

Tel: 010-750 01 00 

E-post: region.mitt@villaagarna.se 
Internet: www.villaagarna.se/mitt

Regionchef
Roger Lindahl
roger.lindahl@villaagarna.se
Tel: 010-750 02 25 / 070-610 09 98

Föreningskonsulent
Lena Larje
lena.larje@villaagarna.se
Tel: 010-750 02 26

Föreningsservice
foreningsservice@villaagarna.se
Tel 010- 750 02 20