Region Mitt

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Mitt ingår Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Kontakt Regionstyrelsen

Ordförande
Gert Forsberg
070-2396665
forsberggert@gmail.com

Vice ordförande
Hans G Holmén
070-2950004
hgholm53@gmail.com

Sekreterare
Elisabet Mikaelsson
070-7418591
elisabet.mikaelsson@koping.net

Ledamöter
Maths Håkansson
070-6417227
maths.hakansson@outlook.com

Ulf Söhrman
070-3714264
so.ulf@telia.com

Anders Torby
076-9406116
atorby@telia.com

Lars Lindegren
070-5806677
lasse@allt1.se

Förbundsstyrelseledamot
Gunilla Spjotgard
073-8357133
gunilla2603@hotmail.com