Villaföreningen Hässelby Gård består av 487 självbyggda radhusfastigheter byggda i Småstugebyrås regi åren 1957-1962 i västra Hässelby Gård och i östra Hässelby Villastad. Området byggdes i tre etapper. Område 8 runt Astrakangatan, område 9 omkring Friherregatan samt område 10 på höjden runt Spireabågen och Grönbetevägen. Slutt