Grannsamverkan innebär att samverka för att förhindra inbrott, stöld, skadegörelse, brand och vattenskador.

Först av allt - Samverkan!
Det innebär helt enkelt att du pratar med din granne eller dina grannar.

1. När du åker bort lämnar du kontaktuppgifter och ber du grannen:

 • Ta in posten
 • Be någon klippa gräsmattan etc.
 • Och när du har hantverkare hemma - Be någon kolla efter dagens slut att det är låst.

2. Att alla känner sig delaktiga i områdets säkerhet och skötsel.

3. Prata med barn och ungdomar, gör alla delaktiga.

SAMVERKAN/SKYDDA DITT HEM

 • Fotografera ditt hem och ta bilder på värdefulla saker, spara kvitton på ett säkert ställe.
 • Förvara underlaget utanför ditt hem om brand skulle uppstå.
 • När du lämnar hemmet för några dagar berätta det för dina grannar så de tar in post, skottar snö etc.
 • Se över brandlarm, larm, lås regelbundet.
 • Var försiktig med var du har plånbok med pengar och kontokort
 • fickstöldsrisk! En handväska är inget skyddat ställe.
 • Skriv aldrig på sociala medel att du skall ut och resa.
 • Hjälp äldre människor med att påtala att konstiga telefonsamtal kan förekomma. Öppna aldrig dörren om du är ensam hemma.
 • Välden är inte som när äldre människor var unga.

Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stöder och hjälper varandra.

Grannsamverkan i ett bostadsområde betyder inte att det ska bildas medborgargarder. Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffer samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrotts-, brand- och vattenskador samt kunskapen om hur man skyddar sig är en väsentlig del av samverkan mellan grannar.

All erfarenhet visar, att en väl genomförd Grannsamverkan ger en vänligare och trivsammare boende- och närmiljö med minskad vardagsbrottslighet.

Huvudkontaktman för GRANNSAMVERKAN i Nynäshamn:
Vår sammordnare Ove Karlsson.

Samverkan mot brott

Du hittar mer information på www.samverkanmotbrott.se

Kontakta polisen

Tveka inte att kontakta polisen om du tycker att grannsamverkan behöver startas eller förbättras.
Eller ring oss i Villaägarna Nynäshamn.

Du når Polisen på telefon 114 14.