Föreningen Villaägarna Nynäshamn bildades 1935 och är en lokalförening till Villaägarnas Riksförbund som bildades 1952.

Inom förbundet tillhör vi ABC-regionen med nästan 84000 medlemmar i ca 100 föreningar. Villaägarna Nynäshamn är en stor förening med mer än 2000 medlemmar som bor i hela kommunen. Vi har även medlemmar på andra orter som har fritidshus inom kommunen.

Villaägarna Nynäshamn har från början satsat på att köpa in och låna ut verktyg som man vanligen inte äger privat. Det är allt från byggnadställningar, cementblandare, släpkärra, vedklyv, slagborrar till verktyg för att utföra lite tyngre arbeten i trädgården som jordfräs, vertikalskärare och flistugg m.m.
Medlemmar i Villaägarna Nynäshamn lånar till självkostnadspris och självklart med ansvar för att ta väl hand om utrustningen.

Tillsammans med företag på orten har vi kommit överens om rabatter som våra medlemmar erbjuds.

Föreningen är en viktig remissinstans för kommunens planärenden och vi får stort gehör för våra synpunkter när vi yttrar oss i remissärendena.

Vi är en gammal förening, 2015 firade vi att vi funnits i 80 år.

Matrikel 2019, blev den 31:a i ordningen och innhöll namn på ca 2000 medlemmar. På grund av GDPR blir det inga fler matriklar 

Självklart vill vi bli fler men viktigast av allt är våra nuvarande medlemmar tycker det är bra att vara med.

Vår utlåningsverksamhet är mycket omfattande och speciellt popuärt är det med byggställningar och släpkärror.

Föreningen bevakar lokala servicetaxor för el, vatten och avlopp samt sophanteringen i Nynäshamns kommun.

Varje år anordnar Villaägarna Nynäshamn ett antal aktiviteter tillsammans med lokala företag och vi brukar också ha ett välbesökt årsmöte med föredrag och enklare förtäring.

2020 blev annorlunda p.g.a. corona och endast 12 personer infann sig till årsmötet på Skärgårdshotellet.

Kommande årsmöten kommer troligen att hållas digitalt. Mer info om detta kommer under föreningsnytt i Nynäshamnsposten samt via mail.

Föreningens kärna utgörs av en aktiv styrelse med 4 ledamöter och 2 revisorer.