Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Kretsen Villaägarna i Stockholm stad "VISS"

Kretsen Villaägarna i Stockholms stad är Villaägarnas Riksförbunds organ på kommunal nivå - d.v.s. Stockholms Stad. Kretsen skall bevaka och driva medlemmarnas intresse av att kunna bo tryggt i en fysiskt och socialt god miljö till rimliga kostnader. Kretsens uppgift är att bistå enskilda medlemmar med information, rådgivning och förhandlingshjälp.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Kretsen Villaägarna i Stockholm stads hemsida!

Kort om oss

Tidigare bedrevs kretsens verksamhet i egna arbetsgrupper. Av ekonomiska skäl sker arbetet numera genom medverkan i Villaägarnas ABC-regions arbetsgrupper. Kretsen har emellertid egna arbetsgrupper för kommunala taxor och grannsamverkan mot brott.

Kretsens informationskanal till föreningarna är hemsidan och kontakt med lokalföreningarna. Kretsen hade i mars 2019 17 lokala föreningar med 5913 medlemmar samt 9455 direktanslutna medlemmar. Totalt 15 368 medlemmar.

Under menyfliken Föreningar i kretsen hittar du alla föreningar som ingår i kretsen Villaägarna i Stockholm stad (VISS) och länkar till föreningarnas hemsidor.