Det är många som hör av sig till rådgivningen. Därför har vi längre svarstider än vanligt. Vi hoppas du har överseende.

Vi har fått många frågor till rådgivningen under den senaste tiden. Det kan därför ta längre tid än normalt att få svar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas att du har överseende.

Kretsen Villaägarna i Stockholm stad "VISS"

Kretsen Villaägarna i Stockholms stad är Villaägarnas Riksförbunds organ på kommunal nivå - d.v.s. Stockholms Stad. Kretsen skall bevaka och driva medlemmarnas intresse av att kunna bo tryggt i en fysiskt och socialt god miljö till rimliga kostnader. Kretsens uppgift är att bistå enskilda medlemmar med information, rådgivning och förhandlingshjälp.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Kretsen Villaägarna i Stockholm stads hemsida!

Kort om oss

Tidigare bedrevs kretsens verksamhet i egna arbetsgrupper. Av ekonomiska skäl sker arbetet numera genom medverkan i Villaägarnas ABC-regions arbetsgrupper. Kretsen har emellertid egna arbetsgrupper för kommunala taxor och grannsamverkan mot brott.

Kretsens informationskanal till föreningarna är hemsidan, kontaktmannaverksamhet samt ett eget informationsblad - VISS info. Kretsen hade vid 2009 års utgång 20 föreningar med 7350 medlemmar samt 10 224 direktanslutna medlemmar. Totalt 17 574 medlemmar.

Under menyfliken Föreningar i kretsen hittar du alla föreningar som ingår i kretsen Villaägarna i Stockholm stad (VISS) och länkar till föreningarnas hemsidor.