Viby-Ravalnshagens väf.

Vår huvudsakliga verksamhet består i utlåning av en släpkärra samt andra objekt. Se mer under ” UTLÅNINGSVERKSAMHETEN”. Vi försöker även fånga upp frågor av intresse för våra medlemmar som rör miljö, trafik, säkerhet m.m, logga in för fler flikar & mer info!

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

För att gratis få låna förenings materiel måste du vara medlem i Villaägarnas riksförbund samt i vår lokalförening, är du medlem riksförbundet är du normalt medlem i vår lokalförening om du bor i området.

Bokning/Hämtning/Återlämning:
All materiel bokas via http://boka.se/vibyvilla. Saknar du inloggningsuppgifter, skicka ett mail till: VibyVilla@gmail.com
Materielen hämtas/återlämnas normalt av låntagaren sälv, uppgift om plats framgår av bokningsystemet, klicka på den blå [Namn (i)]-rutan i respektive kalender. Saknar du kod till låset, skicka ett mail till: VibyVilla@gmail.com

Tillgänglig materiel:

 • Släpvagn max last 740 kg, bromsad och med tipp.
 • Byggnadsställning Climtec, Plattformshöjd 3:e plattformen 5m, Arbetshöjd 7m, Plattformsmått: L1,5xB0,6 m. Lånetid max 3 veckor
 • Lättmetallstege 10 m
 • Värmekamera FLIR i3
 • Kompostkvarn
 • Värmelampa för färgborttagning Speedheater
 • Högtryckstvätt Kärcher K 5.80
 • Tillbehör för högtryckstvätt. Teleskoplans 7 m inkl. munstycke och led. Bra vid tex tvätt av hängrännor och tak. Ytrengörare för rengöring av trall, trädäck och plattor, eliminerar stänk
 • Trädgårdsspruta för träd och tak
 • Vertikalskärare för gräsmatta
 • Plattvibrator, Herkules RP 800 B (52 kg), en perfekt maskin som gör jobbet lättare för dig före och under arbetet när du lägger exempelvis marksten.  Manual för plattvibratorn.

Har du idéer om ytterligare utrustning för utlåning så hör av dig till de ansvariga Bernt Jansson eller hans assistent Göran Ahlberg via ett mail till: VibyVilla@gmail.com

Låneavtal:
Parter: Den ideella föreningen Viby-Ravalnshagens villaägareförening och låntagaren.
Låntagaren ansvarar själv för att kontrollera att materielen mottas i ordnat och säkert skick.
Den som lånar materiel, mottager materiel i befintligt skick och ingår därmed ett avtal med föreningen.
Som låntagare av materielen tar du på dig allt ansvar för drift och skötsel.
Föreningen friskriver sig från allt ansvar för vållande av skador som skulle kunna inträffa då materielen används.
Materielen skall återlämnas på avtalad dag i funktionellt, säkert och i rengjort skick.
Låntagaren är betalningsskyldig för skador eller rengöring av utlånad materiel. Är det något fel på materielen när du hämtar eller lämnar så meddela det omedelbart.
Genom att ha mottagit materielen har du godkänt dessa villkor.