Viktigt! Synpunkter på kraftnätsutbyggnaden skall in senast 2018-11-09!

I slutet av september bjöd Svenska kraftnät (SVK) in till öppet hus för att ge information och ta emot synpunkter om två kompletterande utredningskorridorer för luftledning. Samråd för dessa, samt ett par nytillkomna alternativ för markkabel pågår fram till den 9 november.
Om du vill försöka påverka att inte den för generationer boendemiljöstörande sträckningen genom Viby väljs, måste du höra av dej till SVK via mail till: registrator@svk.se (ange diarienummer: 2016/891).
Läs mer via länken nedan:
Välkommen att lämna information och synpunkter senast 9 november