Utbyggnad av E4 Häggvik-Rotebro

Trafikverket utökar antalet körfält från tre till fyra i vardera riktningen på E4 mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer om utbyggnaden & lämna synpunkter senast 2021-03-25 via länken nedan:

Länk till mer info/Synpunkter