Protokollet från årsmötet 2019 publicerat

Protokollet från årsmötet 2019 publicerat, om du loggar in hittar du det under: PROTOKOLL/ÅRSMÖTE, till höger/en bit ned!

Länk till protokollsidan: PROTOKOLL