Det är många som hör av sig till rådgivningen. Därför har vi längre svarstider än vanligt. Vi hoppas du har överseende.

Vi har fått många frågor till rådgivningen under den senaste tiden. Det kan därför ta längre tid än normalt att få svar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas att du har överseende.

Infoblad utdelat vecka 2019:03 samt åtgärdsförslag för projekten Trygg i trafiken/Säkra skolvägar för Viby klart!

Nedanstående infoblad har delats ut av kommunen till boende i Viby & Ravalnshagen:
Infoblad från kommunen utdelat vecka 2019-03


Kommunen har under ett antal år genomfört åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i de olika kommundelarna. Under 2018 har beslutsunderlag samlats in för Viby & Helenelund, planen är att förändringarna skall genomföras under 2019. Nu finns det ett åtgärdsförslag framtaget, om vilket beslut tas idag (2018-12-13) i Trafik- och fastighetsnämnden. Troligen antas förslaget utan några större förändringar. Du kommer åt förslaget via länken nedan:
Bilaga 4. Trafikmiljön i Viby - Åtgärdsförslag, reviderad 2018-12-04

Samtliga handlingar för dagens (2018-12-13) möte i Trafik- och fastighetsnämnden hittar du via länken nedan:
Möteshandlingar 2018-12-13