Infoblad utdelat vecka 2019:03 samt åtgärdsförslag för projekten Trygg i trafiken/Säkra skolvägar för Viby klart!

Nedanstående infoblad har delats ut av kommunen till boende i Viby & Ravalnshagen:
Infoblad från kommunen utdelat vecka 2019-03


Kommunen har under ett antal år genomfört åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i de olika kommundelarna. Under 2018 har beslutsunderlag samlats in för Viby & Helenelund, planen är att förändringarna skall genomföras under 2019. Nu finns det ett åtgärdsförslag framtaget, om vilket beslut tas idag (2018-12-13) i Trafik- och fastighetsnämnden. Troligen antas förslaget utan några större förändringar. Du kommer åt förslaget via länken nedan:
Bilaga 4. Trafikmiljön i Viby - Åtgärdsförslag, reviderad 2018-12-04

Samtliga handlingar för dagens (2018-12-13) möte i Trafik- och fastighetsnämnden hittar du via länken nedan:
Möteshandlingar 2018-12-13