Återkoppling från projektet Trygg i trafiken, Viby

De som deltog i dialogmötet med kommunen i Runan den 28/9 har fått del av nulägesrapporten för projektet. Du som inte var med kan ta del av den nulägesrapporten samt följebrevet i länkarna nedan:
- Nulägesrapport
- Följebrev