Årsmötet 2023 äger rum tisdagen den 25 april kl. 18.45-21.00 i Viby herrgård.

Föreningsmedlemmar & särskilt inbjudna är varmt välkomna!

- Vi inleder med lite förtäring kaffe, te, macka kl. 18.45

- Håkan Olsson, Vibybo håller föredraget:
"Viby villastad och lantgårdar - historien berättas nu för första gången".
Håkan har utforskat gamla Viby villastads tillkomst och de villor som uppfördes där i början av 1900-talet. Vi får höra historien om varför Viby villastad uppfördes. Han berättar även om människorna som byggde och flyttade in, deras yrken och livsöden och något om vad som hände sedan, det blir många bilder. Många kommer se på Viby med andra ögon efter att ha hört föredraget.

- Efter föredraget följer föreningens årsmötesförhandlingar

Nedan hittar du länkar till årsmöteshandlingarna:

Kallelse till årsmötet
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Resultat & Balansräkning 2022
Revisionsrapport 2022
Valberednings förslag till funktionärer för 2023

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 april på sekreterarens adress eller via e-post till vibyvilla@gmail.com

Styrelsen för Viby-Ravalnshagens villaägareförening
Adress till Viby Herrgård: Mäster Henriks Allé 68, 19126 Sollentuna.
Fri parkering