Viby-Ravalanshagens villaägareförens årsmöte 2022

Årsmötet 2022 äger rum onsdagen den 20 april kl. 18.45-21.00 i Viby herrgård.

- Vi inleder med lite förtäring kaffe, te, bulle kl. 18.45
- I år vi besök av Agneta Östlund, från Sveriges Pomologiska sällskap som tipsar oss
om hur vi skall sköta om våra fruktträd.
- Sedan följer förenings uppskattade årsmötesförhandlingar

Nedan hittar du länkar till årsmöteshandlingarna

Kallelse till årsmötet
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Resultat & Balansräkning 2021
Revisionsrapport 2021
Valberednings förslag till funktionärer för 2022