Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Tyvärr måste det planerade årsmötet den 16 april 2020 ställas in på grund av Coronopandemin. Vi återkommer längre fram med ett nytt datum.

Inget förändras i föreningen fram till dess vi kan genomföra årsmötet, såsom funktionärer & lokalföreningsavgiften på 70:- som är inbakad i avgiften till Villaägarna. 

2020-03-19

Styrelsen för Viby-Ravalnshagens villaägareförening