Kallelse till Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte
tisdagen den 9 april 2019 klockan 18.45 – 21 i Viby Herrgård

Program

  • 19.00: Personal från Villaägarna presenterar Min Villa, en digital servicebok för huset, samt berättar om andra fördelar med medlemskapet i Villaägarna. Med Min Villa kan du skapa en underhållsplan, samla alla viktiga dokument som rör ditt hus och få praktiska råd och tips! Efteråt blir det möjligt att ställa frågor.
  • Efter detta följer årsmötesförhandlingarna

Vi startar redan klockan 18:45 med kaffe, te och bulle.

Årsmöteshandlingarna återfinns i spalten till höger/längre ner, stadgarna återfinns under: OM OSS. Årsmöteshandlingar & stadgar kan även hämtas hos sekreteraren Göran Ahlberg, Moränvägen 18, 19267 Sollentuna.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars på sekreterarens adress eller via e-post till vibyvilla@gmail.com

Har vi din e-postadress? Vi vill kunna skicka ut e-postmeddelande några gånger om året eller när något viktigt händer. Skicka ett mejl till vibyvilla@gmail.com så uppdaterar vi medlemsregistret.

Välkomna önskar styrelsen för
Viby-Ravalnshagens villaägareförening

Adress till Viby Herrgård: Mäster Henriks Allé 68, 19126 Sollentuna.
Fri parkering