Täby Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom Täby kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till digitalt årsmöte i Täby Villaägareförening  21 april 2021 kl. 19.

Alla medlemmar har fått en inbjudan via mail. Svara på den senast 16 april om du vill delta eller maila namn och medlemsnummer till tabyvillaagarforening@gmail.com

Mötet som genomförs i Zoom.
Fungerar med dator, mobil och surfplatta. Du kan även ringa in, men då ser du inte bilderna vi delar.

Prova gärna Zoom med vänner innan årsmötet.
Då behöver någon ha installerat Zoom om ni använder en inbjudan.

Du behöver inte installera Zoom för att delta i årsmötet utan kan köra det direkt i din webbläsare.Vi kommer även att har ett tekniktest ca 18:40 före årsmötet 21 april.

På agendan står bland annat ett förslag att låta Näsby Fastighetsägareförening införlivas, samangå med Täby Villaägareförening. 

Småhusägarna i Täby kommer att ställas inför stora utmaningar och för att bevaka och främja deras intressen krävs en aktiv och slagkraftig organisation som kan bilda opinion för egna idéer, reagera på förslag från stat och kommun och vara en konstruktiv samtalspart när så behövs.

Genom en införlivning/sammangående blir det fler styrelseledamöter i Täby Villaägareförening som hinner bevaka småhusägarnas intressen.

Vi söker fler engagerade Täbybor som vill ta upp och driva frågor från ett småhusägareperspektiv. Maila styrelsen på tabyvillaagarforening@gmail.com.

Läs om våra synpunter på Täby kommuns översiktsplan för år 2050 och att röster höjs för återinförd fastighetsskatt i vår tidning VillaInfo - klicka här.

Styrelsen hoppas återkomma med ett fysiskt möte någon gång efter hösten med talare från t ex kommunen.

Hälsningar

Styrelsen i Täby Villaägareförening