Gömmarens naturreservat

Sol, bad och en stunds skön avkoppling vid sjön Gömmaren är ett välkänt sommarnöje för många. För den som vill vandra och söka en rofylld plats ger Gömmarens naturreservat många olika spännande naturmiljöer att upptäcka.

Naturreservat

Gömmarens naturreservat är ett mycket välbesökt naturreservat i Huddinge; beläget mellan Segeltorp, Snättringe, Skärholmen, Vårby, Fullersta och Glömsta. Här finns möjlighet till ett rikt friluftsliv med aktiviteter som passar året om. Du kan njuta av leder och stigar som passar stavgång, skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad.

Stort skogsområde 

Skogen i reservatet utgörs mestadels av barrskog. Här finns flera gamla tallskogar, gran och lövskog. Naturreservatet ligger inklämt i de mest tättbefolkade delarna av Huddinge kommun. I nordväst ansluter Stockholms kommun med Skärholmen. Området tangeras av två idrottsplatser. Många stigar, löpspår, markerade leder och liknande går genom området och förhöjer tillgängligheten. Allt detta gör att området är mycket välbesökt både under dag- och kvällstid.

Sjön Gömmaren

Naturreservatets hjärta är sjön Gömmaren. Denna klarvattensjö omges av klippor, hällar, mossar och gungflyn. Här finns även en liten anlagd sandstrand. Många besöker sjön för fiske, bad och promenad. Omgivningarna runt sjön har ett stort värde för besökare och som utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Skridskoåkning på sjön uppskattas, då Gömmaren är en av de första sjöarna i kommunen där isen lägger sig. Ett antal markerade ridleder mellan Långängen i Segeltorp och Vistaberg/Källbrink ger möjlighet till friluftsliv på hästrygg.

Fiskekort 

Sportfiske erbjuds genom inplanterad fisk, till exempel regnbåge. Sjöns vatten tilltalar även inhemska fiskar som mört, abborre, gädda och gärs. Vill du fiska i sjön Gömmaren behövs det ett särskilt fiskekort som går att köpa på plats efter överenskommelse med Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening.