Det här händer i trafiken runt Kungens kurva

Trafikverkets arbeten med E4 Förbifart Stockholm påverkar trafiksituationen i området i och kring Kungens kurva några år till.

Två aktuella händelser:

Ny gång- och cykelbro i Vårby backe

Den 28 augusti öppnade den nya bron mellan Kungens kurva och Vårby allé. Anledningen till att det blev en helt ny bro är för att E4/E20 i Vårby backe ska byggas ut med fler körfält och då behöver även gång- och cykelbron bli längre.

Sprängning av bron vid trafikplats Lindvreten

Natten mellan den 12-13 september, rev Trafikverket bron över E4/E20 mellan Vårby allé/Skärholmsvägen och Kungens kurvaleden för att ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Sprängningen var en del av arbetet med att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggt.  

De flesta större arbeten sker under nattetid men om du som bor i närheten ändå blir störd kan du kontakta Trafikverket på: 010–123 04 00.

Trafikpåverkande arbeten i Kungens kurva