Gå till vänster

När restriktionerna börjar släppa och allt fler rör sig utomhus blir frågan om hur vi gående ska bete oss återigen högaktuellt.

hem-konsument-lagar-gaenderegler2.jpg

Vem är gående?

Du som promenerar är gående. Även andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter.

Trafikregler för gående

Här är de viktigaste trafikreglerna för dig som är gående:

  • Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
  • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
  • Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
  • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.

Regler för gående

Transportstyrelsens regler för gående

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

 

Artiklar i tidningen Mitt i

Aktuella artiklar om "höger eller vänster på gångbanan"