Sandhamns Fastighetsägarförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Sandhamn i Värmdö kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande Hans Öberg hans@oeberg.com
Sekreterare    Stellan Lindström    sl@classiclaw.eu
Kassör Göran Frenne g.frenne@swipnet.se