Bilar över gångbro
Bilar över gångbro

Bullermätning E4/E20 påverkar villaägare i motorvägens närhet.

Trafikverket har anlitat en underentreprenör för att under vecka 5 utföra bullermätningar. Ta nu vara på möjligheten att tillåta mätningar på din tomt. Du har du chansen att få bullerproblemet åtgärdade om du ligger över riktvärdena.