Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Örby-Högdalens Villaförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i södra Örby-västra Högdalen (Stavsjövägen, Bälingevägen, Vårdingebacken, Järflottavägen och Nåttarövägen).

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Riffa Hänninen
riffa.hanninen@outlook.com

Vice ordförande

Ulf Gran
uffe@yo-yo.se

Kassör

Kikki Johansson
kikkijoh@hotmail.com

Ledamöter

Maxim Escurel
escurel@hotmail.com

Lars Johansson Gyllsdorff
lars@gyllsdorff.com

Mats Söderlund
soderlundmatte@gmail.com

Revisorer

Roger Sundström
Birgitta Larsson

Festkommitté

Pelle Blomberg
per.blomberg65@gmail.com
Karin Skånberg
karin.skanberg@telia.com

Material- och planansvarig

Håkan Widén
ksimotorsport@hotmail.com

 

Historik

Örby-Högdalens Villaförening (ÖHVF) grundades redan under byggtiden, 1959, när de 51 snarlika villorna byggdes i Stockholms stads regi. Grundaren var eldsjälen, föreningens mångåriga ordförande, Åke Petersson, tidigare boende i Järflottavägen 25.

Ursprungligen kunde bara ägarna till de 51 villorna vid Turingevägen, Stavsjövägen, Bälingevägen, Vårdingebacken, Nåttarövägen och Järflottavägen – som på den tiden var en del av Turingevägen – vara medlemmar i ÖHVF. Numera är även ägare till andra villor i området välkomna att bli medlemmar.

ÖHVF hade tidigare en systerförening, Örby-Högdalens Motions- och Idrottsklubb (ÖHMIK), eftersom en villaförening inte fick förvalta den tennisplan och bod som kommunen 1972 iordningställde på allmänningen, Järflottavägen 26. ÖHMIK fick dispositionsrätt för området av Stockholms gatu- och fastighetskontor och betalade en årlig hyra för området med tennisplan, förrådsbod och all-aktivitetsplan för bollspel. ÖHMIK fusionerades med ÖHVF vid årsmötet 2008. Numera har ÖHVF ett hyresfritt brukaravtal med stadsdelsförvaltningen för samma område.

Pärmar med protokoll och annan dokumentation sedan 1959 finns hos ordföranden Riffa Hänninen och kan lånas av medlemmar som är intresserade av föreningens och husens historia.