Årsmöte tisdagen den 16 november kl. 19:00 - 20:30

Lokal:  Matsalen i Norrvikens skola.

Kl.       19:00 Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl. ca  19:45 Lokalpolisen berättar om sitt arbete

Årsmöteshandlingarna finns under fliken Protokoll.

 

Årets övriga aktiviteter

Höstens aktiviteter är helt inställda men i stället hoppas vi kunna inbjuda er till några trevliga aktiviteter under våren 2022. Håll utkik efter de gula lapparna i brevlådan och följ utvecklingen på vår hemsida www.norrvikensvillastad.se.