Norrtälje Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Norrtälje kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontaktuppgifter

Styrelse och revisor 

Kontakta oss på: norrtaljevillaagarna@gmail.com

Ordförande                                 Ledamöter
Venche Larsson                           Amelia Morey Strömberg
                                                       Johan Jacobson
Sekreterare                                 
Roland Langhé

Kassör                                         Revisor
Venche Larsson                          Anne Grön