Näsby Fastighetsägareförening
Grundad 1909

Välkommen till föreningens hemsida.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Gamla hemsidan finns på www.nasbyvilla.se.

Vi finns även på Facebook

 

 
16 maj 2o21

Stipendier hos Näsby Fastighetsägareförenings stiftelse 2021

Stiftelsen har som ändamål att genom stipendiegivning understödja företrädesvis postgymnasial utbildning av begåvade och skötsamma ungdomar, i första hand barn till egnahemsägare i Roslags Näsby, Näsbypark, Lahäll och Norskogen. Stiftelsen kan även ge bidrag till sund idrotts- och kulturverksamhet för barn och ungdomar i Täby kommun. Stiftelsen har årligen delat ut stipendier, där stipendiebeloppet normalt är av storleksordningen

5 000-20 000 kr.

 

Utdelning av innevarande års stipendier sker under hösten. Ansökan ska ske på särskild blankett och vara inlämnad under augusti månad (1-31 augusti). Frågor om stiftelsen och ansökningsförfarandet kan ställas till: Eva Thorén Tibbling tel. 0708 558930 eller Hans Enflo tel. 0705 862646.

 

Ansökan sker genom Google Forms, följ länken https://forms.gle/zkjwoi8VZmQ8YRD56

Dokument skickas till viktor.noren1@gmail.com

Ansökan som inte är fullständig eller ej är inkommen i föreskriven tid kommer inte att behandlas.