Näsby Fastighetsägareförening
Grundad 1909

Välkommen till föreningens hemsida.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Gamla hemsidan finns på www.nasbyvilla.se.

Vi finns även på Facebook

 

1 sept

Vi tackar för alla ansökningar och återkommer snarast.Dags att söka stipendium  för 2019!

OBS sista dagen 31 augusti!

Stipendier hos Näsby Fastighetsägareförenings Stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att genom stipendiegivning understödja företrädesvis postgymnasial utbildning av begåvade och skötsamma ungdomar, i första hand barn till egnahemsägare i Roslags Näsby, Näsbypark, Lahäll och Norskogen. Stiftelsen kan även ge bidrag till sund idrotts- och kulturverksamhet för barn och ungdomar i Täby kommun. Stiftelsen har årligen delat ut stipendier, där stipendiebeloppet normalt är av storleksordningen 5-20 000 kr.

Utdelning av innevarandeårs stipendier sker under hösten. Ansökan ska ske på särskild blankett och vara inlämnad senast den 31 augusti. Frågor om stiftelsen och ansökningsförfarandet kan ställas till: Hans Enflo tel 08-7566373 eller 070-5862646

e-post: hans.enflo@gmail.com

Ansökningsblankett: stipendium nasbyvilla.docx

Din ansökan skickar du till: nasby.stipendium@gmail.com