Näsby Fastighetsägareförening
Grundad 1909

Välkommen till föreningens hemsida.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Gamla hemsidan finns på www.nasbyvilla.se.

Vi finns även på Facebook

ÖPPET STYRELSEMÖTE

Nästa möte 24 september

 

 

Dagordning senast mötet  den 28 maj 2019, klockan 19.00

 

Lokal: Restaurang Eskader, Näsbyparks centrum

 Agenda

§1 Mötesledare och protokoll

Hans Enflo respektive Tommy Thoweman enligt beslut vid föregående möte.

 

§2 Föregående protokoll 2019-04-23

 

§3 Arbetsläget för den nya hemsidan

Ralf Sass informerar.

 

§4 Rapportering från Villaägarnas Riksförbunds kongress den 24-26 maj

 

§5 Rapport av Adam Björnstjerna från kontakt med stadsarkitekt Martin Edfelt. Behov av extra föreningsmöte under hösten

§6 Nya och pågående planärenden

Jollen 4, Fregatten 7, Näsbypark 73:5, Näsbyparks Centrum

 

§7 Villaägarnas dag den 7 september

Ev. medverkan från föreningen

 

§8 Ny ledamot i Näsby Fastighetsägareförenings Stiftelse

 

§9 Övriga frågor

 

§10 Nästa möte den 27 augusti

 

§11 Avslutning

Eventuella ytterligare frågor mailas mötesledaren: hans.enflo@gmail.com

(070 5862646). Mötet beräknas avslutat senast klockan 21.00.