Allegården Rivs Ikano vill bygga vårdboende och lägenheter för äldre 

Allegården skall rivas för att ersättas med ny bebyggelse

Allegården anses ha blivit omodern och Ikano vill bygga flera nya hus. Bland annat planeras det  ett hus ca 5 meter från Herkulesgatan. Den nya bebyggelsen kommer alltså att bli mera stadslik än den äldre bebyggelsen. 

Svarstiden går ut den 8 mars

Länk till Täby kommun

Läs noga. Ni hittar dokument o länkar längst till höger!