Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

INSTÄLLT Årsmöte 2020 INSTÄLLT
Onsdagen den 18 mars
19.00

 

Med anledning av den rådande situationen avseende coronaviruset COVID-19, där myndigheterna manar till återhållsamhet i att deltaga i offentliga möten under den närmaste tiden, har Villaägarnas Riksförbund gått ut med rekommendationen att samtliga anslutna medlemsföreningar bör skjuta upp inplanerade årsmöten i närtid tills vidare och tills andra besked meddelas.

Styrelsen i Näsby Fastighetsägareförening har därför tagit beslutet att skjuta på det inplanerade årsmötet den 18 mars tills vidare och återkommer så fort som möjligt med en ny kallelse via mail, på hemsidan, www.nasbyvilla.se, samt i andra relevanta kanaler så fort bedömningen kring situationen anses vara en annan och ett möte genomförbart.

Vi är medvetna om att detta beslut går mot föreningens stadgar, som stipulerar att årsmötet ska hållas i mars, men gör övervägandet att medlemmarnas välbefinnande och möjlighet att faktiskt kunna deltaga i ett årsmöte utan risk för sin egen hälsa måste ha företräde i den extraordinära situation som vi nu befinner oss i.

Vi ber därför om förståelse för detta och om att få återkomma så fort det är möjligt med ett nytt datum för och kallelse till årsmötet, som beskrivet ovan. Tack!

Styrelsen i Näsby Fastighetsägareförening

Adam

 

 

 Vi har öppna styrelsemöten ditt alla medlemmar kan komma och dryfta sina synpunkter och eventuella problem.
Passa på att komma du också!


Möteshandlingar till föreningens möten hittar ni här

Möteskalleser

Mötesprotokoll