Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Anteckningar från Täby Villaägareförening Informationskväll

Byggprojekt i Täby

Måndagen den 11 november

kl 18-20

Tibble kyrka, Sällskapsrummet

Alla inkl ickemedlemmar är välkomna.

 

Anteckningar från mötet

Anteckningar från mötet om Byggprojekt i Täby 11/11 2019.

 

Medverkande från Täby kommun:

Martin Edfeldt, stadsarkitekt

Anna Haraldsson, ansvarig för Täby Park

Magnus Nissar, ansvarig för stora projekt

Johan Algenon, ansv för Stadsbyggnadskontoret och kommunalråd

 

Presentation av Översiktsplan Täby 2050, arbete med inriktning på

 • Attraktivt och tryggt
 • Framkomlighet
 • Halva Täby grönt
 • Innovativt och företagande
 • Robust och klimatsmart

 

 1. Täby stadskärna där planen 2050 är antogs den 4 nov 2019.
 2. Utbyggnad av Åva-Tibble där man utlyst en arkitekttävling som vanns av en dansk arkitektbyrå. Enl. Algenon tittar man nu på om man har råd att genomföra detta.
 3. Arninge-Ullna där man har en arkitekttävling, Europlan 15, för unga arkitekter. 14 förslag har kommit in. Utbyggnaden ska omfatta både bostäder, företagande och Arninge station som ska vara klar i dec 2021. Här ska det vara lätt att byta från buss till tåg och infartsparkering ska byggas.
 4. Planprogram för Täby Kyrkby Centrum.
 5. Täby Kyrkby kommer att påverkas av utbyggnaden av dubbelspår och framkomligheten kommer att vara begränsad. Det ska byggas en tillfällig infartsparkering på kyrkans mark att användas under byggtiden.
 6. Byggprojektet Strömmingen vid Stockholmsvägen pågår och här ska det vara samråd i febr? 2020.
 7. Anna beskrev planerna för Täby Park och visade skisser. Flera byggföretag äger mark där och Täby kommun äger endast 30%. De träd som huggits ner ska ersättas av en park i mitten av området, stor nog för en promenadslinga. Första inflyttningen sker i mars 2020.
 8. Halva Täby grönt innebär inte att det gäller per byggprojekt utan för Täby Kommun totalt. Idag är det 60% grönt i kommunen.
 9. Projektet Viveln i hörnan Täbyvägen/Fjätursvägen i Skarpäng. Här ska byggas 69 bostäder och kommunen har inga synpunkter på antal bostäder så länge man följer plan- och bygglagen. Ursprunglig plan var 55 bostäder och mötesdeltagare hade synpunkter på att antalet utökats med 24% vilket innebär fler människor och fler bilar i området som påverkar de som redan bor där.  Kommunen ser inga problem med detta. Någon bygglovsansökan har ännu inte lämnats in av markägaren.
 10. Planprogram för Skarpängs Centrum finns men ska inte påbörjas förrän trafikproblemet på Täbyvägen är löst. 
 11. Byggande på Bromsen 11 yrkesgymnasiet vid Täbyvägen ska inte heller påbörjas förrän trafikproblemet är löst.
 12. En bräddning av E18 pågår från Danderyds Kyrka och norrut för att få ett bredare kollektivkörfält.
 13. Frågor ställdes kring trafikproblemen när fler flyttar in. Svaret från kommunen är att man inte ska bygga mer än att trafikproblemen kan lösas. Det pågår diskussioner om stombussar som ska gå på Enhagsvägen ut till E18 samt på Bergtorpsvägen mot E18.
 14. Diskussion pågår med Danderyds Kommun om trafikproblemen genom Enebyberg. Något svar finns ännu inte.
 15. Täbyvägen är bullerstörd och fråga ställdes om man kan få bidrag för bullerskydd? Svar, ta kontakt med Miljöförvaltningen.
 16. Fråga ställdes kring snöröjningen i kommunen som varit mycket dålig de senaste åren. Enl. Algenon har man skärpt till avtalet med PEAB och infört vite.  Hela Kommunen ska vara snöröjd inom 12 timmar vid häftigt snöfall.
 17. En fråga ställdes om båttrafik från Täby till Stockholm och utredning pågår om det kan vara ett alternativ.
 18. En fråga ställdes om max antal invånare i kommunen dvs. hur många kan kommunen klara av. Inga besked kring detta.

  Vid pennan
  Elisabeth Jakobsson