Årsmöte för 2022 - 31 mars

Årsmötet för 2022

NÄSBY FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

ÅRSMÖTE

31 mars 2022 kl 19:00

Plats: Näsby Parks kyrka

Förutom sedvanliga ärenden kommer frågan om samgående med Täby Villaägareförening att behandlas för andra gången enligt proposition från styrelsen.

Bifall till propositionen innebär att föreningen upphör den 31 december 2022.

Välkomna!

Styrelsen i Näsby Fastighetsägareförening