Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Huddingekretsen

Huddinge Villaägarekrets samlar de villaföreningar, i Huddinge kommun, som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Kretsen bevakar tillsammans med Lokalföreningarna i Huddinge de lokala frågorna, såsom planläggning, gatukostnader, lekplatser, busstrafik etc. Kretsen har sitt årsmöte i mars - april.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Huddingekretsen!

Villaägarna i Huddinge, som bytte namn från Huddinge Lokalgrupp 2014, samlar villaägare som är direktanslutna till Villaägarna och medlemmar som bor i område där en lokalförening saknas. Direktansluten medlem blir man då man inte är medlem i en lokal förening eller den lokala förening man tillhör inte är ansluten till riksförbundet.

Huddingekretsen är en del av Villaägarnas Riksförbund och är en del av Villaägarnas föreningsverksamnet i Huddinge kommun.
Känner du att det är något du saknar eller något vi kan hjälpa till att förbättra i Huddinge kommun så kontakta oss gärna, vi är tacksamma för synpunkter. Maila dina förslag till ordföranden eller någon annan i styrelsen.

Under menyfliken Föreningar i kretsen hittar du alla föreningar som ingår i Huddingekretsen och länkar till föreningarnas hemsidor.