Huddingekretsen

Huddinge Villaägarekrets samlar de villaföreningar, i Huddinge kommun, som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Kretsen bevakar tillsammans med Lokalföreningarna i Huddinge de lokala frågorna, såsom planläggning, gatukostnader, lekplatser, busstrafik etc. Kretsen har sitt årsmöte i mars - april.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Huddingekretsens styrelse 

Ordförande

Bo Ericsson
Telefon: 08-646 65 86
E-post: bosse@mirael.se
Förening: Segeltorps VÄF

Vice ordförande

Lars-Ove Larsson
E-post: 3xlarsson@telia.com
Förening: Villaägarna i Stuvsta / Snättringe

Sekreterare

Eva-Lisa Ljungblad
E-post: eva-lisa.ljungblad@spray.se
Förening: Svartviks TÄF

Kassör

Rolf Persson
E-post: rolf.persson48@gmail.com
Förening: Hörningsnäs VÄF

Övriga ledamöter

Berne Fredby
E-post: berne@fredby.se
Förening: Solgårds VÄF

Owe Kannberg
E-post: owekannberg@gmail.com
Förening: Villaägarna i Huddinge

Revisorer

Thomas Niit
E-post: niit.thomas@gmail.com
Förening: Stuvsta Gårrds VÄF

Revisorsersättare

Vakant