Huddingekretsen

Huddinge Villaägarekrets samlar de villaföreningar, i Huddinge kommun, som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Kretsen bevakar tillsammans med Lokalföreningarna i Huddinge de lokala frågorna, såsom planläggning, gatukostnader, lekplatser, busstrafik etc. Kretsen har sitt årsmöte i mars - april.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.