Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Haninge-Tyresökretsen
Varvsv 5
135 62 Tyresö

Kontaktperson:
Gert Bjarnholt
gertbjarnholt@hotmail.com

 

Styrelsen

Ordförande
Ingemar Jonsson
evingemar@yahoo.se

Ledamot
Staffan Sillén
staffan.g.sillen@telia.com

Ledamot
Gert Bjarnholt
gertbjarnholt@hotmail.com

Ledamot, kassör
Sören Mattsson
sren.mattsson@telia.com

Ledamot
Svante Berg
svante.berg@bergarkitekt.se

Ledamot
Annelie Sjöström
annelie.sjostrom@telia.com

Ledamot
Ulf Nilsson
ulf.n.nilsson@telia.com

Ledamot
Lars Palmgren
lars.palmgren@telia.com

Ledamot
Christer Holmberg
holmberg.christer@gmail.com

Revisor
Per-Iwar Wiklund
piwiklund@live.com

Revisorssuppleant
Anders Henjer
anders_henjer@hotmail.com

Valberedning
Kontakta ordförande