Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna Haninge-Tyresö

Välkommen till Villaägarna Haninge-Tyresö!

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Föreningsinformation

Haninge-Tyresökretsens verksamhetsområde är Haninge och Tyresö kommuner. Kretsens uppgift är att tillvarata villaägarnas intressen i ovanstående kommuner, informera medlemmarna om aktuella frågor samt företräda medlemmarna gentemot region och riksförbund. Kretsen skall också verka för rekryteringsfrämjande åtgärder.