Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Flysta Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Flysta i Stockholms kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Flysta Villaägareförening är till för oss som bor i Flysta.Vi engagerar oss i frågor som rör vårt närområde och annat som kan påverka vår närmiljö.

Valborgsfirande ordnar vi i samarbete med Sundby Egnahemsförening på ödetomten vid Sundbyskolan. Aktiviteter som t.ex. vandringar i Flysta, Solvallakvällar, trädbeskärningskurser, samkväm med pomolog (kännedom om de genom odling framtagna olika slagen av trädfrukter) m.m. ordnas med ojämna mellanrum.

Två-tre gånger om året delar vi ut ett informationsblad till alla medlemmar.