Flysta Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Flysta i Stockholms kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Flysta Villaägareförening är till för oss som bor i Flysta.Vi engagerar oss i frågor som rör vårt närområde och annat som kan påverka vår närmiljö.

Valborgsfirande ordnar vi i samarbete med Sundby Egnahemsförening på ödetomten vid Sundbyskolan. Aktiviteter som t.ex. vandringar i Flysta, Solvallakvällar, trädbeskärningskurser, samkväm med pomolog (kännedom om de genom odling framtagna olika slagen av trädfrukter) m.m. ordnas med ojämna mellanrum.

Två-tre gånger om året delar vi ut ett informationsblad till alla medlemmar.