Här är en förteckning över föreningens kvartersombud. Det är ombuden som ser till att du får den här informationen i din brevlåda. Tack vare denna insats slipper föreningen stora portokostnader. Ombuden är också de som håller sig ajour med vad som händer och sker på just din gata där du bor. De utgör en viktig länk i föreningsarbetet. 

Här hittar du listan på våra ombud.